Thực hiện Kế hoạch số 1585/KH-UBND ngày 18/8/2021 Về việc đón con em quê hương tỉnh Quảng Bình đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Quảng Bình thông báo  tạm dừng tiếp nhận thông tin đăng ký tại địa chỉ http://dangkyhotro.quangbinh.gov.vn  kể từ 16h00 ngày 20/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.